10 tips!

Viktigt att tänka på innan du införskaffar ett nytt ventilationssystem

Välj rätt storlek på aggregatet

Det luftflöde som anges i våra aggregats modellbeteckningar är maximalt luftflöde, detta förutsätter att fläktarna går på högsta varvtal samt att ventilationskanalerna i huset är rätt dimensionerade.
Man ska aldrig välja ett aggregat som måste gå på högsta varvtal för att få ut rätt luftflöde. Välj istället en storlek större, då kan fläktarna köras på lägre hastighet vilket ger en högre verkningsgrad samt lägre ljudnivå. Dessutom har man då möjlighet att öka luftflödet vid behov, till exempel om man har många gäster på besök.
Läs mer under respektive aggregat.

Utrymme och placering

https://www.ftx-online.se/wp-content/uploads/2022/01/DSC_0042.jpgI specifikationen till varje aggregat, samt i bruksanvisningen, finns alla måttuppgifter för våra olika modeller. Se till att det finns utrymme för aggregatet, och att luckan på aggregatet kan öppnas. Om aggregatet ska monteras på vinden är det också klokt att mäta vindsluckan. En vanlig vindstrappa som viks ner brukar klara aggregat upp till 350-storleken. Ibland får man skruva loss själva trappan tillfälligt för att få lite mer utrymme.  
Om aggregatet ska installeras på kallvind måste det tilläggsisoleras, t.ex. med vanlig gullfiberisolering.

Ljud

Våra aggregat är otroligt tysta. De är helt vibrationsfria och ger inget störande surrande från motorerna! 
Ljud transporteras mycket effektivt i ventilationskanaler. Ljudet uppkommer när luften strömmar fram i kanalerna, samt från fläkthjulen i aggregatet.
För alla ventilationsinstallationer rekommenderas en ljuddämpare på tilluftsidan och en på frånluftsidan. Dessutom kan man komplettera med ljuddämpare vid respektive don till sovrum, vardagsrum samt till toalett och tvättstuga. Risken finns annars att ljud, från t.ex. en tvättmaskin, förs över mellan de olika rummen.

Roterande- eller korsströmsväxlare?

Roterande värmeväxlare har fler rörliga delar än en korsströmsväxlare men har något högre verkningsgrad. Risk finns att föroreningar förs över till tilluften. Rotorns delar måste inspekteras och rengöras regelbundet. Aggregat med roterande värmeväxlare har också finare filter, både på den inkommande och utgående luften, för att skydda värmeväxlaren. Filterkostnaden är därför oftast högre.

Korsströmsväxlare är enklare i sin konstruktion och har färre rörliga delar, vilket gör aggregatet mer robust och att det kräver mindre underhåll. Ofta är formatet också smidigare. Aggregatet blir plattare och är därför lämpligt att montera hängandes i taket vilket frigör golvutrymme. 
Korsströmsväxlare är en välbeprövad teknik och var mycket vanligt i FTX-system från 80-talet. Mycket har hänt sedan dess, idag är värmeväxlarna betydligt effektivare, de återvinner också energin i vattenångan, samt att ingen kondens kan bildas i aggregatet = ingen dränering = ingen risk för vattenskador.

Välj rätt kanaldimensioner

Valet av kanaldimension är mycket viktigt för att få ett effektivt system med lågt ljud. Långa sträckor med smala rör ger ett stort tryckfall vilket gör att fläktarna måste köras på högre varvtal, vilket i sin tur leder till högre energiförbrukning. Om luften färdas för fort i rören, över ca 3m/s, leder det till turbulens och störande ljud bildas. Välj en större stamkanal som sedan grenas ner till smalare kanaler till varje rum/don. Kontakta oss gärna innan du beställer så kan vi räkna ut dimensionerna åt er.
Ungefärliga rekommendationer finns nedan.

  • För ett luftflöde på 0-30l/s rekommenderas 125mm stam,100mm till utgrening.
  • För 30-50l/s rekommenderas 125mm som både stam och utgrening, alternativt 160mm stam, 100mm utgrening.
  • För 50-90l/s rekommenderas 160mm stam, 125mm utgrening.
  • För 90-130l/s rekommenderas 200mm stam, 125mm utgrening.
  • För 130-180l/s rekommenderas 250mm stam, 160/125mm utgrening.
    Är ni osäkra på val av kanaldimensioner, kontakta oss innan du beställer.

Isolering av kanaler och aggregat

Korrekt isolerade kanaler är mycket viktigt, dels för att minimera värmeförlusterna men också för att förhindra att kondens bildas på utsidan eller insidan av kanalerna.
Om rören går i kallutrymme (kallvind) måste alla rör isoleras eller begravas i lösullen. Kanalerna för uteluft och avluft måste dessutom ha en ångspärr, dvs. en folie/plast som förhindrar att vattenånga kan tränga genom och bilda kondens.
I varmutrymme behöver rören inte isoleras, bortsett från kanalerna för uteluft och avluft som även här måste ha isolering samt ångspärr.

Våra aggregat är byggda för att vara så kompakta som möjligt, därför saknar de isolering (bortsett från tunn isolering för kondensskydd). Om aggregatet ska monteras i varmutrymme, dvs. inomhus, behövs ingen isolering. 
Om aggregatet däremot ska installeras på kallvind behöver man isolera aggregatet. Detta är mycket enkelt och absolut inget krångligt. Enklast är att klä in aggregatet i vanlig glasfiberisolering. Frigolitskivor kan också användas. 

 

Ekonomi

När man väljer aggregat så spelar självklart ekonomin en stor roll. Det är dock viktigt att inte enbart titta på vad aggregatet kostar att köpa in, man måste också ta hänsyn till alla kostnader under aggregatets livstid, dvs. elförbrukning, kostnad för filterbyten, underhåll samt för eventuella reservdelar.
Våra aggregat har ett oslagbart lågt pris, bland annat tack vare stora tillverkningsvolymer, inga mellanhänder och aggregatens enkla konstruktion.
Elförbrukningen är mycket låg tack vare effektiva fläktmotorer. Vi har både varianter med DC (likströmsmotor, även kallat EC) samt AC (växelström).
Filterkostnaden för våra AT-aggregat är också låg, endast ett par hundralappar per år. Vanligtvis ligger kostnaden på 1500kr per år för att vanligt villaaggregat. Filter beställs direkt från oss.
Reservdelar är också viktigt att tänka på. Om något mot förmodan skulle gå sönder i framtiden, åskan kanske slår ner och förstör elektroniken i aggregatet, så är det enkelt att lösa! Vi har alltid alla reservdelar i lager till rimliga priser. 

Behövs extra kanalvärmare / elbatteri?

I vissa fall kan det vara klokt att komplettera med en kanalvärmare. Kanalvärmare kan antingen monteras på uteluftsidan, dvs. mellan aggregatet och friskluftintaget, och kallas då för förvärmare. Förvärmare rekommenderas starkt för kunder i norra Sverige. När utetemperaturen sjunker under -15 grader startar förvärmaren automatiskt vid behov för att förhindra frostbildning i värmeväxlaren.

Kanalvärmare kan också monteras på tilluftsidan, dvs. mellan aggregatet och inblåsventilerna, och kallas då för eftervärmare. Eftervärmare kan vara bra för att förhindra kallras under kalla vinterdagar, men oftast är det inte alls ett problem förutsatt att man har normal uppvärmning av sin bostad. Har man en värmepump bör man dock komplettera med någon form av tillsatsvärme (mer information hos din värmepumpsleverantör) då är en eftervärmare en utmärkt lösning.
Eftervärmare är också oftast ett krav på arbetsplatser, där tilluftstemperaturen bör ligga på +18 grader för att inte få kalldrag. Detta beror självklart på tilluftsdonens placering och typ av arbetsplats.
Kanalvärmare finns även som vattenbatteri, vilket är mer energisnålt eftersom vattenbatteriet då kopplas till befintligt system, oftast med bergvärme, luft/vatten-pump eller fjärrvärme.

Kanalvärmare och tillbehör köper du smidigast och billigast hos oss! Vi har varianter utan inbyggd styrning, med inbyggd styrning/termostat samt varianter som kan installeras helt “stand alone” med inbyggd flödesvakt.

Radon och radonbidrag från Boverket

Många bostäder har problem med för höga radon-halter. Att installera ett FTX-system är en mycket effektiv metod för att krafigt sänka radonhalten.
Enligt Boverket sänker ett FTX-system radonhalten med 85% 
Boverket har tidigare beviljat bidrag för radonsänkande åtgärder i bostäder, men från år 2022 finns tyvärr inga medel avsatta för detta.
Den finns även en utmärkt broschyr från Boverket om radon och åtgärder, ladda ner här Radonsanering

Göra jobbet själv? Rådgivning? Totalkostnad?

Det finns mycket pengar att spara på att göra jobbet själv! Att installera ett FTX-system är inte särskilt svårt om man är händig och van att snickra och renovera. Det krävs heller ingen särskild behörighet för att dra ventilationsrör, till skillnad mot arbeten med vatten och el.
Det finns dock några viktiga saker att tänka på, dels för att få ett effektivt och bra system, samt för att förhindra kondens och eventuellt framtida vattenskador. 

Vi ger dig som kund alltid kostnadsfri rådgivning per telefon när du köper ett FTX-aggregat av oss! Att ha någon att ringa och diskutera med är oerhört viktigt för att allt ska bli rätt och för att du som kund ska känna dig trygg med din FTX-installation. 

Kostnaden för en komplett FTX-installation, inkl. projektering, material och arbete, brukar ligga på 100.000-150.000kr för en normalstor villa.
Om du istället väljer att utföra arbetet själv, köpa aggregatet av oss och beställa ventilationskanaler från bygghandeln eller en nätbutik, kan du istället räkna med en totalkostnad på under 30.000kr!