Villkor

Villkor
Gäller fr.o.m September 2022 tills vidare

1. Beställning
Beställning görs per e-post, onlinebutik (www.ftx online.se) eller per telefon. Din order skickas från vårt lager i Norrköping.
Vid uppenbara felaktigheter (t.ex. fel pris, tryckfel m.m.) förbehåller vi oss rätten att korrigera felet i efterhand.
Om du inte är nöjd med vår korrigering har du självfallet rätt att avboka din order. Vi förbehåller oss också rätten att inte genomföra en beställning i de fall varan är slut i lager.
Vi ingår endast avtal med myndig person, alternativt omyndig med målsmans medgivande samt med juridisk person.

2. Priser och betalsätt
Samtliga priser anges inklusive moms eller exklusive moms. Avgifter för frakt tillkommer, om du inte väljer att hämta varan på vårt lager.
Betalning görs i förskott till vårt bankgiro, eller mot faktura. Vid betalning mot faktura kommer en sedvanlig kreditupplysning att genomföras.

3. Frakt
Större varor, såsom FTX-aggregat, skickas som pallgods med DHL eller DSV. För denna tjänst tar vi 495kr i fast avgift. Godset körs ut till kundens adress. Privatkunder aviseras innan utkörning. Kunden måste vara på plats och ta emot godset. Kund som inte har möjlighet att vara på plats vid leverans kan få ett engångsintyg av oss.
Blanketten skrivs ut, fylls i, och lämnas väl synlig för chauffören som då lämnar godset utan påskrift. Detta sker på mottagarens/kundens egen risk.

Mindre varor, såsom tillbehör, reservdelar och filter, skickas med Posten eller DHL.
(hämtas på närmaste ombud) . För denna tjänst tar vi 195kr.

Leveranstiden är oftast 3-5 dagar. Om leveranstiden blir längre kontaktar vi alltid
kunden. Om leveranstiden blir betydligt längre än avtalat har kunden rätt att avbryta beställningen.

Vi står för transportrisken när vi skickar något till dig, vilket innebär att vi kostnadsfritt ersätter dig med en ny vara vid uppkommen fraktskada eller förlust av försändelse.
Vid en eventuell retur till oss står du som kund för transportrisken.
För ej uthämtade paket debiterar vi en avgift på 395kr. För ej mottaget gods (FTX-aggregat)
debiterar vi en avgift på 995kr. Godset ligger på mottagningsterminalen i max 15 dagar.

För DHL / DSV pallgods gäller:
Lastning/lossning utförs av bilens chaufför. Avsändare respektive mottagare ska lämna erforderligt biträde. Kan avsändare eller mottagare inte lämna det biträde som basåtagandet
förutsätter, och erfordras till följd av detta extra personal och/eller tekniska hjälpmedel, uttas tilläggsavgift.

4. Force Majeure
AXV Systems AB är inte ansvariga för skada eller försening som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, mobilisering, krigshändelse, beslag, valutarestriktion, systemfel, fel eller inskränkningar i leveranser från underleverantörer, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet som antingen hindrar eller försvårar AXV Systems AB
fullgörande i sådan grad att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

5. Garanti, Öppet köp och reklamation
Vi strävar efter att du som kund skall känna dig trygg när du handlar hos oss. Därför erbjuder vi mycket förmånliga garantivillkor.
Garantin gäller funktionsfel som uppkommer under garantitiden. Garantin gäller inte fel som
uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten.
Privatkunder och företagskunder har 2 års garanti på samtliga våra produkter.
Vid fel på produkten ska köparen kontakta oss innan varan skickas till oss eller verkstad/tekniker anlitas för reparation.
Privatkunder har 14 dagars öppet köp på samtliga produkter. Kunden står för eventuell returkostnad. Emballage och förpackningar ska vara intakt och komplett.

6. Teknisk Support
För teknisk support ska kunden kontakta oss. Vi hänvisar aldrig kunden till våra samarbetspartners eller underleverantörer, detta för att göra det så enkelt för kunden som
möjligt.

7. Sekretess och personuppgifter
När du handlar hos oss anger du personuppgifter så som namn, adress, mailadress, telefonnummer och i vissa fall även personnummer. Denna information behöver vi för att
leverera varan till dig, men även för hantering av garantiärenden eller försäkringar. Personnummer krävs vid eventuell kreditupplysning samt vid tecknande av försäkring.
Personuppgiftsansvarig är vi, AXV Systems AB, 559020-4722, som behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av uppgifterna
(inklusive i förekommande fall personnummer) sker endast av oss. Personuppgifterna behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för
marknadsföring, metod- och affärsutveckling, och för att fullfölja det som krävs av oss enligt lag.

8. Kontakt och övrig information
Vid en eventuell tvist hos Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) följer vi alltid den rekommendation som ges av ARN. Konsumentköplagen (KKL) samt Distanshandelslagen
(DHL) är tvingande lagar vi som återförsäljare arbetar efter. Våra köpvillkor är komplement till dessa bägge lagar.

Kontaktuppgifter:
Onlinebutik: www.ftx-online.se
Mail: info@axv.se , info@ftx-online.se
Telefon: + 46 735 001493
Postadress: AXV Systems AB, Okna Soldalen, 617 91, Kimstad