Mer information om ventilation och våra produkter

 

 

Allmän information om våra produkter

Hur lång är garantitiden?

Vi lämnar 2 års garanti på alla våra produkter. Dessutom har vi 14 dagars öppet köp (för privatpersoner)

Vad är fördelarna med just era aggregat?

Våra AT-aggregat har ett oslagbart pris eftersom vi köper in stora volymer av några av världens största tillverkare. Vi säljer aggregaten direkt till slutkund utan mellanhänder. Våra aggregat är och mycket kompakta och tar mindre plats än FTX-aggregat med roterande värmeväxlare. Aggregaten kan med fördel hängas upp i taket i t.ex. tvättstuga eller förråd, eller monteras på vind.

På grund av sin enkla konstruktion är aggregaten mycket tillförlitliga och kräver minimalt underhåll. Filtren går att rengöra vilket ger en oslagbart låg underhållskostnad. Värmeväxlaren är av beprövad teknik då den har funnits sedan 1980-talet, men den har självklart förfinats och förbättrats sedan dess. Vill man ha finare teknik med likströmsmotorer för lägre effektförbrukning och mer exakt varvtalsreglering, samt om man önskar finare filter finns vår DT-och DT-F-serie.

Styrning sker från vår lättanvända och snygga display, eller från mobilen med Wifi-styrning (tillval)

Finns det någon lokal återförsäljare där jag bor?

Kontakta oss per e-post eller telefon om du behöver hjälp med installation eller att hitta en lokal återförsäljare eller samarbetspartner.

Kan jag installera FTX-systemet själv?

Är man van att snickra och renovera så är det oftast inga som helst problem. Vi är alltid behjälpliga med tips och råd för vilka rör och övrigt material som du måste köpa, hur du ska dra rören och hur aggregatet ska justeras in. Ring oss gärna så berättar vi mer.

Information om våra FTX-aggregat

Vad är skillnaden mellan era olika modeller?

AT-serien

AT-serien är vår enklaste och mest robusta modell. AT-serien har växelströmsmotorer med tre inställbara fläkthastigheter. Växelströmsmotorer (AC-motorer) har ca 30% högre energiförbrukning än en likströmsmotor (DC/EC-motor), vilket motsvarar ca 400kWh per år i skillnad för ett AT250 eller AT350 jämfört med motsvarande storlek i DT- eller DT-F-serien. En viktig fördel med växelströmsmotorer är att de är mycket robusta eftersom de saknar inbyggd styrelektronik.

AT-serien har G3-filter och inget extra finfilter.

Prioriterar du robusthet är det AT-serien du ska välja.

DT-serien

DT-serien är samma aggregat som AT-serien ovan, MEN med den enda skillnaden att aggregatet har likströmsmotorer (DC/EC-motorer) istället för växelströmsmotorer. Dessa motorer går att ställa i tio olika hastigheter och drar ca 30% mindre ström än en växelströmsmotor. 

DT-serien har precis som AT-serien G3-filter och inget extra finfilter.

Vill du kunna finjustera luftflödet och vill ha lägre energiförbrukning är det DT-serien du ska välja.

DT-F-serien (OBS! DT-F-serien utgår under 2022 och ersätts med DT-serien!)

DT-F serien har precis som DT-serien ovan likströmsmotorer (DC/EC-motorer) som drar ca 30% mindre ström än en växelströmsmotor. Motorerna går att ställa i tio olika fläkthastigheter.

Till skillnad mot AT-serien och DT-serien är DT-F-serien utrustad med ett extra finfilter, klass F9. Finfiltret har en tryckvakt som känner av när det är dags att byta filtret.
Nackdelen med det extra finfiltret är en ökad kostnad för filterbyte, samt att energiförbrukningen blir något högre pga. det ökade tryckfallet över filtret.

Vill du ha ett energieffektivt aggregat och så ren inomhusluft som möjligt ska du välja DT-F-serien. Vi rekommenderar detta aggregat för kunder som lider av t.ex. pollenallergi.

OBS! DT-F-serien utgår under år 2022 och ersätts med DT-serien. Vill man ändå ha finfilter så kan man köpa till en så kallad filterbox. Filterboxen monteras då på tilluftsröret. Filterboxar säljs tyvärr inte av oss, men finns att köpa hos flera olika butiker. Googla på filterbox ventilation!

 

Vad ingår till AT- och DT-aggregaten?

Till alla våra FTX-aggregat i AT- och DT-serien ingår vår lättanvända kontrollpanel med tillhörande 5m kabel. Filter är förmonterade i aggregatet.
Det enda som behöver göras är att ansluta ventilationskanaler och el (230V 1-fas 10A)

Kan man styra aggregatet från mobilen?

Ja. Från och med 2021 erbjuder vi Wifi-styrning som tillval till alla våra FTX-modeller. Aggregat som är tillverkade 2021 eller senare är redan förberedda för Wifi-styrning och du behöver bara köpa till Wifi-modulen. (Klicka här)

Om du har köpt ditt aggregat tidigare än 2021 går det att byta ut kretskortet på aggregatet så att detta stödjer Wifi. Kontakta oss så löser vi detta.

Kan det bildas kondens i FTX-aggregatet? 

Nej kondens kan inte bildas i våra aggregat. Detta är tack vare det hygroskopiska materialet i värmeväxlaren. Värmeenergin i vattenångan återvinns och fukten skickas in i bostaden igen vintertid, vilket ger ett behagligare inomhusklimat.  Eftersom kondens inte kan bildas finns heller ingen dräneringsanslutning. Detta minskar risken för framtida fuktskador.

Hur fungerar FTX-aggregatet under kalla vinterdagar?

Våra aggregat är utrustade med automatisk avfrostning. När utomhustemperaturen sjunker under ca -15 grader finns risk att frost bildas i värmeväxlaren. Aggregatets fyra temperaturgivare känner av detta och startar avfrostning automatiskt. Normalt sker avfrostningen ett par minuter varje timme när det är ca -15 till -20 grader ute. 
Avfrostningsmetoden är så kallad stoppavfrostning. Det innebär att tilluftsfläkten stoppas tillfälligt och den varma inomhusluften används för att avfrosta värmeväxlaren.

OBSERVERA att för kunder som bor i norra delarna av landet, där det kan vara kallare än – 15 grader under längre tid, måste förvärmare köpas till. Vi har flera kanalvärmare som är lämpliga för detta. Kanalvärmaren kopplas till FTX-aggregatets kretskort och styrs helt automatiskt. Inga inställningar behöver göras.

Information om våra kanalvärmare

Vad är skillnaden på era olika kanalvärmare? Vilken modell ska jag välja?

Vi säljer tre olika modeller av elektriska kanalvärmare. 

EKA –  Kanalvärmare utan inbyggd styrning
EKA är vår enklaste modell av kanalvärmare. Den saknar inbyggd styrning och måste alltså styras av t.ex. FTX-aggregatet eller av någon annan termostat.
Denna modell är lämplig som förvärmare (krävs om du bor i de kallare delarna av Sverige) eller som eftervärmare om du önskar styra kanalvärmaren från FTX-aggregatets display, dvs. om du vill att kanalvärmaren ska stå för hela eller delar av uppvärmningen. 
Om du istället endast vill att kanalvärmaren ska förhindra kallras ska du välja EKA NV eller EKA NV PTC/PS nedan.

EKA NV – Kanalvärmare med inbyggd termostat/pulser
EKA NV är kanalvärmare med inbyggd termostat. Termostaten är av modell “pulser”, dvs. den reglerar effekten helt steglöst. Till kanalvärmaren medföljer en temperaturgivare som placeras i kanalen ca 30cm efter kanalvärmaren. Du ställer enkelt in önskad tilluftstemperatur på en ratt placerad på kanalvärmarens lock. 
Denna modell är lämplig som eftervärmare till våra aggregat om du vill förhindra kallras och säkerställa att det alltid är rumstempererad luft som blåser in i bostaden. För arbetsplatser så som kontor är det ett krav att förhindra obehagligt kallras.

Kanalvärmaren EKA NV kopplas elektriskt till våra FTX-aggregats “running output” med hjälp av en kontaktor (köps separat). Vid fel på FTX-aggregatet, eller om du stänger av aggregatet, bryts utgången “running output” och kontaktorn bryter strömmatningen till kanalvärmaren.

EKA NV PTC/PS – Kanalvärmare med inbyggd termostat/pulser samt elektronisk flödesvakt
EKA NV PTC/PS har precis som kanalvärmaren EKA NV ovan inbyggd termostat av pulser-modell. Utöver detta har kanalvärmaren även en inbyggd elektronisk flödesvakt som förhindrar att kanalvärmaren går när det inte finns tillräckligt luftflöde. Denna modell kan därför monteras helt “stand alone” och behöver inte förreglas i FTX-aggregatet. Stängs fläkten av så slutar kanalvärmaren automatiskt att värma.

Blir kanalvärmaren överhettad om fläkten stängs av?

Nej. Alla våra kanalvärmare har dubbla överhettningsskydd. Det första skyddet stänger av kanalvärmaren vid +50 grader. Skyddet återställer sig självt när kanalvärmaren svalnat.
Det andra skyddet löser ut vid +100 grader. Skyddet måste återställas med en tryckknapp på kanalvärmarens lock.
OBSERVERA att kanalvärmarens lock INTE får vara riktat nedåt, då fungerar inte skydden som de ska.

 

Information om FTX-tekniken

Vad är FTX-ventilation?

Ett FTX-aggregat har fläktstyrd frånluft (F) och tilluft (T) samt värmeväxling (X). Ett vanligt FTX-aggregat består oftast av två fläktar, en värmeväxlare, två filter och eventuellt även bypass-spjäll.
Våra aggregat har inbyggd bypass. Kanalvärmare kan kopplas in direkt till aggregatet och styrs med kontrollpanelen eller med egen termostat. Energibesparningen jämfört med ventilation utan återvinning är 75-85%. För att verkningsgraden ska bli så hög som möjligt är det viktigt att välja ett aggregat med så effektiva fläktar som möjligt. Samtliga våra aggregat är utrustade med energisnåla AC-motorer, eller moderna EC/DC-motorer som uppfyller de senaste ekodesignkraven från EU, 2009/125/EG. Det är också viktigt att installationen är korrekt utförd. 

Plattvärmeväxlare

Plattvärmeväxlaren är oftast av typ korsströmsväxlare. Tilluft och frånluft passerar varandra i ett lamellpaket. Lamellerna kan vara av antingen aluminium eller ett hygroskopiskt material (släpper genom fukt) .

Fördelarna är bland annat: – Luften blandas inte – Ingen överföring av föroreningar – Enkel och tillförlitlig konstruktion utan rörliga delar – Kompakt – Enkel service och rengöring.

Roterande värmeväxlare

Värmeväxlaren består av ett roterande hjul bestående av tunna profiler, oftast av aluminium. Frånluften värmer rotorn som sedan sakta roterar in i tilluften och på så sätt för över värmen. Roterande värmeväxlare har fler rörliga delar än en korsströmsväxlare men har något högre verkningsgrad. Risk finns att föroreningar förs över till tilluften. Rotorns delar måste inspekteras och rengöras regelbundet.

Hygroskopisk värmeväxlare

En hygroskopisk värmeväxlare består av ett speciellt membran. Membranet släpper genom den värme som luften innehåller, men även fukten. Fördelen är att den relativa luftfuktigheten inomhus blir jämnare. Dessutom behövs ingen kondensdränering från aggregatet. På sommaren blir luften inte lika kvav och fuktig, och på vintern blir det tvärtom. Detta gör att hygroskopiska värmeväxlare är mycket populära i länder med varmt och tropiskt klimat. Även länder med kallt och torrt klimat har nytta av tekniken. För torr inomhusluft är ett problem i Sverige under vinterhalvåret.

By-pass/Nattkylning

När utetemperaturen är ungefär lika som innetemperaturen finns det ingen anledning att växla luften. Ett automatiskt spjäll leder då frånluften förbi värmeväxlaren och direkt till avluften. Ingen värmeväxling sker. Bypass-spjället kan även användas för att kyla ner huset under sommarens svala nätter. Inställning för vid vilken temperatur spjället ska öppnas kan göras i kontrollpanelen. Om inomhustemperaturen blir alldeles för hög under en varm sommardag kan bypass-spjället öppna automatiskt under natten och då ta in den svala luften direkt. Under natten sjunker då inomhustemperaturen rejält.

Fläktmotorer

Det finns två olika typer av fläktmotorer, AC eller EC (även kallat DC-motor). En vanlig AC-motor drivs av växelström som ger upphov till växlande magnetiska fält inne i motorn som får den att rotera. En del av den tillförda energin till förluster i form av värme. Fläktmotorns varvtal är ofta fast, eller kan regleras i ett par steg. Fördelen med motortypen är att den är mycket robust och i stort sett “odödlig” eftersom den saknar inbyggd styrelektronik. I våra AT-aggregat har vi valt AC-motorer av finare kvalité, med tre separata lindningar vilket ger tre olika hastigheter.
EC-motorer, likströmsmotorer (eller DC-motor DC=Direct Current) har permanentmagneter för att skapa det magnetiska fältet och elektroniskt kommuterad likström för att skapa rotation. Konstruktionen gör att en större del av den tillförda energin skapar rotation och en mindre del går till förlustvärme. Verkningsgraden blir därmed högre! Våra EC-motorer kan ställas i hela tio olika varvtal på DT-aggregaten.  Fläktmotorerna uppfyller EUs ekodesigndirektiv och har näst högsta klassen, klass A.

Förvärmare

En förvärmare är en elektrisk kanalvärmare som monteras på uteluftskanalen. Förvärmarens uppgift är att förhindra frostbildning i värmeväxlaren. Elementet höjer temperaturen till en nivå där frostbildning ej sker. Till våra FTX-aggregat kan förvärmare kopplas in direkt via en kontaktor, anslutningar finns förberedda. FTX-aggregatets automatik styr förvärmaren automatiskt beroende på utetemperatur. Ju kallare det är, ju oftare startar avfrostningen. Förvärmare kallas även kanalvärmare. 
Aggregat som monteras i norra delarna av landet måste ha förvärmare.

Eftervärmare

Eftervärmaren är ett elektrisk kanalvärmare eller ett vattenbatteri som monteras på tilluftskanalen. Eftervärmarens uppgift kan vara att värma bostaden genom att blåsa in varm luft (max ca 40 grader).
Vanligare är att eftervärmaren används för att förhindra kallras. Våra modeller med inbyggd termostat/pulser är lämpliga för detta. Kanalvärmaren höjer då temperaturen upp till ca 19-20 grader. Effektregleringen sker steglöst för att hålla nere elförbrukningen.

Luftflödesbegrepp

Avluft är den luft som lämnar byggnaden, till exempel efter att luften har passerat ett FTX-aggregat.

Frånluft är den luft som sugs ut från bostadens lukt- och fuktbelastade utrymmen som badrum, toalett och tvättstuga.

Tilluft är den friska uteluften som blåser in rum för daglig samvaro som till exempel vardagsrum, kontorsrum och sovrum.

Uteluft är den luft som tillförs byggnaden, till exempel innan luften har passerat ett värmeåtervinningssystem.

 
 

Övrig information om ventilation

Regelverk och lagstiftning

Boverket föreskriver i sina byggregler, BBR 2009, kap 6: ”Ventilationssystem ska utformas för ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s/m2 golvarea. Rum ska kunna ha kontinuerlig luftväxling när de används. I bostadshus där ventilationen kan styras separat för varje bostad, får ventilationssystemet utformas med närvaro- och behovsstyrning av ventilationen. Dock får uteluftsflödet inte bli lägre än 0,10 l/s/m² golvarea då ingen vistas i bostaden och 0,35 l/s/m² golvarean då någon vistas där.

För andra byggnader än bostäder får ventilationssystemet utformas så att reducering av tilluftsflödet, i flera steg, steglöst eller som intermittent drift, är möjlig när ingen vistas i byggnaden. För en tom bostad accepterar regelverket en reduktion till 0,1 l/s/m² golvarea. Dock får reduktion av ventilationsflöden inte ge upphov till hälsorisker. Reduktionen får inte heller ge upphov till skador på byggnaden och dess installationer orsakade av t ex fukt.” I praktiken betyder det att man borde byta ut halva luftvolymen en gång per timme. För vanlig rumshöjd betyder det att man bör tillföra 0,35 l/s per m² rumsareal. Det motsvarar 1,26 m³ luft per m² rumsareal.

Socialstyrelsen skriver i sina författningar, SOSFS 1999:25 Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken – ventilation: ”I bostäder bör det specifika luftflödet (luftomsättningen) inte understiga 0,5 rumsvolymer per timme (rv/h). Uteluftsflödet bör inte understiga 0,35 liter uteluft per sekund per kvadratmeter (l/s per m²) golvarea eller 4 l/s per person. I skolor och lokaler för barnomsorg bör uteluftsflödet inte understiga ca 7 l/s per person vid stillasittande sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s per m² golvarea bör göras så att hänsyn också tas till föroreningar från andra källor än människor.

I bostäder och lokaler för allmänna ändamål, där människor vistas stadigvarande, bör inte skillnaden i absolut luftfuktighet ute / inne under vinterförhållanden regelmässigt överstiga 3 g/m³.” Miljöbalken, 9 kap, 9 §: ”Bostäder och lokaler för allmänna ändamål skall brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.”

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader där människor vistas infördes i Sverige 1992. Den första kontrollen sker vid byggnadernas och installationernas uppförande och därefter med olika intervaller beroende av byggnadskategori och typ av ventilationssystem, se tabell nedan. Fastighetsägaren ansvarar för att ventilationskontrollen genomföras. Kommunerna är tillsynsmyndighet.

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FX-ventilation 3 år

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT, FTX-ventilation 3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation 3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation 6 år

En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilation endast nybyggnad / nyinstallation

För rum med specialfunktioner (som till exempel restaurangkök, operationssal, laboratorium, kemikalieförvaring) gäller speciella regler. Industriventilation har ofta gränsvärden för skadliga ämnen som inte får överskridas.

Luftfuktighet

Den relativa luftfuktigheten (RF) anger halten av vattenånga i luften vid en viss temperatur i förhållande till halten av mättad luft vid samma temperatur, uttryckt i procent. I dagligt tal pratar man mest om den relativa luftfuktigheten. RF varierar starkt med årstiderna, med låga inomhusvärden på vintern (ca 20 till 40 %) och högre värden på sommaren (ca 60 till 85 %). Optimalt bör den relativa luftfuktigheten inomhus ligga mellan 30 och 65 %. Den relativa luftfuktigheten i utomhusluften ligger ofta mellan 65 till 90 %, högre om vintern och lägre om sommaren. Vattenångan i luften kommer från uteluften. Men också människor avger vattenånga genom andning och svettning. I vila avger en människa ca 40 gram vatten per timme. För att ventilera bort denna vattenmängd krävs ett luftflöde av 2 l/s. Andra betydande källor för vattenånga är aktiviteter som matlagning, duschning, städning och växter. Även byggnaden kan avge stora mängder fukt, till exempel byggfukt vid nybyggnation eller vatten som trängt in i ett otätt klimatskal. Våra FTX-aggregat har hygroskopisk värmeväxlare. Detta innebär att luftfuktigheten inomhus regleras automatiskt. Se rubriken ”Hygroskopisk värmeväxlare”

Grundprincip för ventilationssystem

Luften sugs ut (frånluft) ur fukt- och luktbelastade rum som kök, bad, toalett och tvättstuga eller också i hallen / korridorer på kontoret. Frisk luft (tilluft) tillförs rum för daglig samvaro samt rum för sömn och vila, det vill säga vardagsrum, sovrum och dylikt. 

Filter

FTX-aggregat har filter både på tilluftssidan och på frånluftssidan. Filtrens primära funktion är att skydda värmeväxlaren och fläktarna från smuts och damm. Filtren renar även luften inomhus för att minimera mängden partiklar, damm, pollen med mera. Filterkostnaden är ofta en betydande del av underhållskostnaden för FTX-aggregat. Filter kan kosta 1000-2000kr per år.

Samtliga våra aggregat har primärfilter (klass G3) som går att rengöra vilket ger en mycket låg årskostnad. I primärfiltren fastnar damm, skräp och pollen.
Våra DT-F-aggregat har dessutom ett finfilter (klass F9) vilket rekommenderas om någon i hushållet lider av pollenallergi.

Kanaldimensionering

Lathund för kanaldimensionering (vanliga dimensioner för bostäder). Är du osäker på dimensionering bör du kontakta oss innan du påbörjar installationen.

0 till 30 l/s: dimension 100
30 till 50 l/s: dimension 125
50 till 80 l/s: dimension 160
80 till 140 l/s: dimension 200

Isolering av FTX-aggregatet

Våra FTX-aggregat levereras oisolerade. Detta beror på att många av våra kunder väljer att montera aggregaten i uppvärmt utrymme, t.ex. upphängda i innertaket. Isolering skulle då ta för mycket plats och göra aggregatet onödigt stort och tungt.

Om aggregatet ska installeras i kallt utrymme, t.ex. på vind, måste det isoleras. Man kan välja att bygga en trälåda med 100-200mm isolering, eller så ”klär” man enkelt in aggregatet i frigolitskivor eller vanlig glasfiberisolering. 

Rörisolering

Isolering av ventilationskanalerna är mycket viktigt för att minimera värmeförluster och förhindra också att kondens bildas på utsidan eller insidan av rören. Kondens kan orsaka fuktskador, det är därför viktigt att rören isoleras korrekt och noga. Isoleringen skyddar även mot brand.

Rören för uteluft och avluft måste isoleras med ångspärr, t.ex. isolerstrumpa.

Ventilationskanaler i kallt utrymme, t.ex. på vind, kan begravas i lösullen. Kontakta din isoleringsleverantör för rådgivning och tjocklek på isoleringslagret.